กฎหมายคอมพิวเตอร์. 1 / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2557 [2014] - 154 หน้า : ภาพประกอบ.

1. กฎหมายคอมพิวเตอร์ -- 2. พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ -- 3. หลักกฎหมายคอมพิวเตอร์ -- 3.1 ประมวลกฎหมายอาญา -- 3.2 หมายอาญาอิเล็กทรอนิกส์ -- 3.3 นำสืบข้อมูลคอมพิวเตอร์ -- 3.4 โฉนดคอมพิวเตอร์ -- 4. ระเบียบว่าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ -- 4.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ -- 4.2 การพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ -- 4.3 การซื้อการจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ -- 5. เกร็ดคอมพิวเตอร์ -- อุทาหรณ์ "อารยะ : อาชญา" -- 5.1 รวบแก๊งฉกคอมพ์ -- 5.2 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crime) -- 5.3 อาวุธใหม่ .Com -- 6. บรรณานุกรมกฎหมาย Com. -- 7. มาตรฐานบริภัณฑ์สารสนเทศ.

9786163250483


คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT80.ค53 / ก245 2557 ล. 1

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544