อักษรศรี พานิชสาส์น, 2511-

เศรษฐกิจจีนในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ไทย / อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - [กรุงเทพฯ] : โอเพ่นบุ๊กส์ ออน ดีมาน, 2554 [2011] - 314 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554.

ตอนที่ 1 โมเดลจีน -- บทที่ 1 โมเดลจีนและ Beijing Consensus -- บทที่ 2 การปฏิรูปเศรษฐกิจจีน: บทวิเคราะห์ของ หลิน อีฟู -- บทที่ 3 พิมพ์เขียวการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมจีน -- บทที่ 4 เศรษฐกิจจีนในระดับมณฑล -- ตอนที่ 2 ภาคเศรษฐกิจสำคัญของจีน -- บทที่ 5 เศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน: WTO และ FTA -- บทที่ 6 ระบบการเงินการธนาคารจีน -- บทที่ 7 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของจีน -- บทที่ 8 อุตสาหกรรมพลังงานของจีน -- บทที่ 9 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจีน -- ตอนที่ 3 เศรษฐกิจไทย-จีน -- บทที่ 10 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองไทย-จีน -- บทที่ 11 การค้าไทย-จีน และความตกลงการค้าเสรี (FTA) -- ตอนที่ 4 เศรษฐศาสตร์การเมืองจีนที่ควรรู้ -- บทที่ 12 โครงสร้างการบริหารปกครองของจีน.

9786167347349 6167347344


จีน -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- จีน.

จีนศึกษา

HC427.95 / .อ62516 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544