จิตติภัทร พูนขำ.

บอลข่าน-ยุโรป-โลก : สถานะ โอกาส แนวโน้ม และผลกระทบต่อไทย / จิตติภัทร พูนขำ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ [และ] โครงการติดตามพัฒนาการของรัสเซียและยุโรปตะวันออก (Russia/Eastern Europe Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 84 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9789744667243


ยุโรปตะวันออก -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ยุโรปตะวันออก -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ไทย.
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ยุโรปตะวันออก.
ยุโรปตะวันออก -- การค้า -- ไทย.
ไทย -- การค้า -- ยุโรปตะวันออก.

HC244 / .จ65 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544