จิตติภัทร พูนขำ.

ตุรกี : โอกาสไทย เชื่อมโยง ยูเรเชีย / จิตติภัทร พูนขำ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ [และ] โครงการติดตามพัฒนาการของรัสเซียและยุโรปตะวันออก (Russia/Eastern Europe Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 114 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9789744667236


ตุรกี -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ตุรกี -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ไทย.
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ตุรกี.
ตุรกี -- การค้า -- ไทย.
ไทย -- การค้า -- ตุรกี.

HC492 / .จ633 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544