สเปน / ผู้แปล วิไล ตระกูลสิน, เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร ; บรรณาธิการฉบับภาษาไทย ครูหนอนฯ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2556 [2013] - 458 หน้า : ภาพสีประกอบ, แผนที่สี. - หน้าต่างสู่โลกกว้าง . - หน้าต่างสู่โลกกว้าง ; .

ประวัติศาสตร์ -- เจาะลึกเรื่องน่ารู้ -- เกร็ดควรรู้ -- เยี่ยมมอง -- ข้อควรรู้ในการท่องเที่ยว.

9789745472396 9745472395


880-04 -- สเปน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
880-05 -- สเปน -- หนังสือแนะนำ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544