โซรอส, จอร์ช.

โซรอสเลกเชอร์ = The soros lectures / Soros lectures การบรรยายของจอร์จ โซรอส ที่มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลยูโรเปียน ; [ธิดา ธัญญประเสริฐกุล แปล]. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์, 2553 [2010] - 132 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2553.

9786167061580 6167061580


880-05 -- การเงินระหว่างประเทศ.
880-07 -- วิกฤตการณ์ทางการเงิน.
880-08 -- ทุนนิยม.
880-09 -- จริยธรรมทางการเมือง.


880-06 -- สหรัฐอเมริกา -- ภาวะเศรษฐกิจ -- ศตวรรษที่ 21.

HB3722 / .ซ936 2553ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544