พิชัย โคมละ.

คู่มือเตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล กทม. เมืองพัทยา อื่น ๆ / คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมและเรียบเรียงโดย ว่าที่ ร.ต. พิชัย โคมละ. - กรุงเทพฯ : สถาบัน The Best Center, [2556] [2013] - 314 หน้า : ภาพประกอบ.

9786169186236 6169186232


880-05 -- ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น -- ไทย -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.
880-06 -- ข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.


880-07 -- ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การสอบ -- คู่มือเตรียมสอบ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544