ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์.

Garden guide : 40 case studies / คู่มือดูแลสวน step-by-step / ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2557 [2014] - 120 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786163876386 6163876385


880-05 -- การจัดสวน.
880-06 -- การทำสวน.

SB450.97 / .ท63 2557

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)