รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ปรับปรุง พ.ศ. 2554 = Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 update B.E. 2554 / Constitution of the kingdom of Thailand B.E. 2550 update B.E. 2554 ผู้รวบรวม ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2555 [2012] - 128 หน้า.

เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

9789745209886 9745209880


880-06 -- รัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2064.5255.ฮ8 / 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544