จาง, อู่ซุ่น.

ประวัติศาสตร์จีน : ฉบับการ์ตูน. เล่ม 14, Book 14, ตอน รวมชนเผ่า = Reappear Chinese history series : comic version. National amalgamation / National amalgamation Reappear Chinese history series : comic version. Book 14, National amalgamation รวมชนเผ่า จางอู่ซุ่น เรียบเรียง ; ซุนเจียอวี้ ภาพประกอบ ; พรพิมล ศุภปีติพร แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2557 [2014] - 120 หน้า : ภาพสีประกอบ.

แปลจาก: Chong xian zhong guo li shi : tu wen man hua ban. 14, Min zu rong he.

9786167818504 6167818509


880-06 -- จีน -- ประวัติศาสตร์ -- การ์ตูนและภาพล้อ.

จีนศึกษา

DS735 / .จ66 2557 ล. 14

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544