กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์.

บ้าน เรือน เมืองสามน้ำ = [Water-based housing and community] / Water-based housing and community กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - [กรุงเทพฯ] : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013] - 256 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

หนังสือในโครงการศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสถาปัตย์ ภายใต้โครงการในแผนพัฒนาวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬา 100 ปี).

1 แนวคิดนวัตกรรมเคหะชุมชน : ต้นแบบบ้านเรือนเมืองสามน้ำ -- 2 บ้าน เรือน เมืองฐานน้ำ : บ้าน เรือน เมืองสามน้ำในอดีต -- 3 บ้าน เรือน เมืองฐานบก : บ้าน เรือน เมืองสามน้ำในยุคโลกาภิวัตน์ -- 4 กระบวนการร่วมเรียนรู้เพื่อสร้างต้นแบบบ้านเรือนเมืองสามน้ำ -- 5 ก้าวสู่อนาคตจากการเรียนรู้อดีต : ต้นแบบ บ้าน เรือน เมืองสามน้ำ.

9786165516471 6165516475


880-05 -- สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย -- ไทย -- สมุทรสงคราม.

NA7435.ฮ9ส5 / ก73 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544