วิชา มหาคุณ, 2489-

กฎหมายกับความรัก / วิชา มหาคุณ. - พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 [2014] - 223 หน้า.

9789740331995 9740331998


880-05 -- กฎหมาย -- ไทย.

KPT68 / .ว66 2557ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544