เสียงนกหวีดปฏิวัติ / กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์มติชน รวบรวมและเรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2557 [2014] - 137 หน้า : ภาพประกอบ.

คำนำ : ปฏิวัตินกหวีด ประวัติศาสตร์อันแสนแพง "ประชาธิปไตยไทย" -- ปฏิรูปการเมือง / นิธิ เอียวศรีวงศ์ -- ปฏิรูปการเมือง / วีรพงษ์ รามางกูร -- การจรรโลงประชาธิปไตยกับมิติการปันอำนาจ...ท่ามกลางการหายไปของ "การปฏิรูปการเมือง" / พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ -- ข้อเสนอต่อกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย / สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ -- ความขัดแย้งระหว่างประชาชน-รัฐสภา-ศาลรัฐธรรมนูญ / ไชยันต์ ไชยพร -- แนวโน้มการเมือง / ไชยันต์ ไชยพร -- "คลื่นมหาชน" ราชดำเนิน 2556 ปรากฎการณ์ "ทำนบแตก" เพราะทนไม่ไหว / นงนุช สิงหเดชะ -- ประชาธิปไตยแบบ "เพื่อไทย" "แบรนด์เนมปลอม" เลยไปไม่รอด / นงนุช สิงหเดชะ -- สิบวาทกรรมซ่อนเร้น : สิบกระแสความขัดแย้ง / สุรชาติ บำรุงสุข -- ยุทธการยึดเมือง! สงครามชิงศูนย์กลางอำนาจรัฐ / สุรชาติ บำรุงสุข -- ปฏิวัติประชาชน อีกรูปแบบของปฏิวัติเงียบ เมื่อกองทัพ "ติดล็อก" / วาสนา นาน่วม -- ป๋วย...ว่าด้วยการเลือกตั้ง / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ -- จดหมายถึงคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ -- คนเท่ากัน / คำ ผกา.

Political conditions, political conflicts, and the protests for reformations during end of 2013 and early 2014 in Thailand.


In Thai.

9789740212621 974021262X


ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.
ไทย

JQ1745 / .ส825 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544