รักและอาลัย : อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นายสันติชัย เอมอยู่. อนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นายสันติชัย เอมอยู่ - [กรุงเทพฯ] : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง จำกัด, 2549 [2006] - 94 หน้า : ภาพประกอบ.

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2549 ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุบางเขน กรุงเทพมหานคร.

สาระน่ารู้: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Extensible Markup Language (XML) -- สาระน่ารู้: การใช้ปัญญาทางธรรมควบคู่กับการใช้ปัญญาทางโลก -- สาระน่ารู้: Yoga : Joint-Freeing Series -- สาระธรรม: กรรมนิมิต-คตินิมิต -- สาระธรรม: คติธรรม -- สาระธรรม: บทสวดและคำแปลยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก.


สันติชัย เอมอยู่, 2501-2549.
เอมอยู่ (นาม)


880-06 -- เชาวน์ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.
880-07 -- โยคะ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544