นิรมล ชะโนวรรณะ.

การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552-2555 กระทรวงยุติธรรม/สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 / [ผู้ประเมินผล นิรมล ชะโนวรรณะ]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, [2557] [2014] - 8, 163 หน้า : ภาพประกอบ.


กระทรวงยุติธรรม--การจัดการ--การประเมินผล.


880-05 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- การประเมินผล.

KPT1576 / .น644 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544