กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์.

นิวสตาร์ท = Newstart : รักษาสุขภาพแบบครบวงจร / Newstart กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์, เอเธิล อาร์ เนลสัน. - พิมพ์ครั้งที่ 14 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข). - กรุงเทพฯ : ข่าวประเสริฐ, 2552 [2009] - 198 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9789742241575 9742241570


880-05 -- สุขภาพ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544