เตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป / บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู) และ นพรัตน์ กุลชูมิตร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), 2557 [2014] - 261 หน้า : ภาพประกอบ.

1. การวิเคราะห์ สรุปความจากเงื่อนไขภาษา -- 2. การวิเคราะห์ สรุปความจากเงื่อนไขสัญลักษณ์ -- 3. การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของตัวเลข (อนุกรม) -- 4. การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของคำ (อุปมา-อุปไมย) -- 5. การวิเคราะห์ เหตุผลและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ -- 6. การวิเคราะห์ เหตุผล โดยการเปรียบเทียบข้อมูล -- 7. การวิเคราะห์ เหตุผล ความเพียงพอของข้อมูลในการตอบคำถาม -- 8. การวิเคราะห์ ตีความจากกราฟ ตารางหรือแผนภูมิ -- 9. การวิเคราะห์ ตีความจากบทความหรือสรุปความเชิงตรรกะ -- 10. การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของกลุ่มคำในลักษณะแผนภูมิวงกลม.

9786167550138 6167550131


880-04 -- ราชการพลเรือน -- ไทย -- ข้อสอบและเฉลย.


880-05 -- ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- ข้อสอบและเฉลย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544