เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2449-2514.

ประวัติศาสตร์อีสาน / เติม วิภาคย์พจนกิจ. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 20, 699 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

ภาค 1 ลุ่มน้ำมูลตอนต้น -- บทที่ 1 เมืองนครราชสีมาและชัยภูมิ -- ภาค 2 ลุ่มน้ำมูลตอนล่าง -- บทที่ 2 นครจำปาศักดิ์ -- บทที่ 3 เมืองอุบลราชธานี -- บทที่ 4 เมืองสุรินทร์ เมืองศรีสระเกษ และเมืองขุขันธ์ -- ภาค 3 ลุ่มน้ำชี -- บทที่ 5 เมืองร้อยเอ็ด -- บทที่ 6 เมืองมหาสารคาม -- บทที่ 7 เมืองกาฬสินธุ์ -- ภาค 4 ลุ่มน้ำโขง -- บทที่ 8 เมืองอุดรธานี -- บทที่ 9 เมืองหนองคายและนครพนม -- บทที่ 10 เมืองสกลนคร -- บทที่ 11 เมืองขอนแก่นและเมืองเลย -- ภาค 5 การปกครองและการปฏิรูปการปกครองมณฑลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -- บทที่ 12 ลักษณะการปกครองก่อนการปฏิรูป -- บทที่ 13 การปฏิรูปการบริหาร -- บทที่ 14 หัวเมืองลาวกาวสมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร -- บทที่ 15 ระบบเทศาภิบาล -- บทที่ 16 ลักษณะจัดเขตการปกครองตามระบบเทศาภิบาลในมณฑลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บทที่ 17 มณฑลลาวกาวสมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ -- บทที่ 18 กบฏผีบาปผีบุญ -- บทที่ 19 ประกาศเปลี่ยนแปลงนามมณฑลและศักดินาในเมืองประเทศราช -- บทที่ 20 การเสด็จตรวจราชการของเจ้านายและข้าราชการผู้ใหญ่ -- บทที่ 21 การพระศาสนา -- บทที่ 22 ประเพณีบางอย่าง -- บทที่ 23 อาณาเขตหลวงพระบางฝั่งขวา นครจำปาศักดิ์และเมืองมโนไพร เมื่อเสียแก่ฝรั่งเศส -- ภาคผนวก -- ผนวกที่ 1 -- กบฏเจ้าอนุวงศ์ -- ผนวกที่ 2 ทำเนียบขุนนางกัมพูชา -- ผนวกที่ 3 กงสุลฝรั่งเศสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -- ผนวกที่ 4 การสำรวจแม่น้ำโขงและแก่งหลี่ผี.

9786163140715 6163140710


880-05 -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ประวัติศาสตร์.

DS588.ต5 / ต7 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544