จรัส สุวรรณมาลา, 2496-

การคลังภาครัฐ ว่าด้วยการแย่งชิง หักหลัง และสุ่มเสี่ยง. ภาค 4, รายจ่ายภาครัฐ / รายจ่ายภาครัฐ จรัส สุวรรณมาลา. - [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2556] [2013] - 268 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 19 สำรวจเส้นทางรายจ่ายภาครัฐ -- บทที่ 20 บริการสาธารณะดี ๆ ไม่มีขาย -- บทที่ 21 เริ่มต้นจาก พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี -- บทที่ 22 ยามเฝ้าประตู: ควบคุมการจัดซื้อ -- บทที่ 23 ควบคุมเป้าหมายบริการ -- บทที่ 24 ควบคุมต้นทุน -- บทที่ 25 รู้จักกับ GFMIS -- บทที่ 26 ควบคุมความเสี่ยงทางการคลัง -- ภาคผนวกท้ายบทที่ 26: ตัวชี้วัดความเสี่ยงทางการคลัง.

9786165517546 6165517544


880-05 -- การคลังสาธารณะ.
880-06 -- รายจ่ายของรัฐ.
880-07 -- ภาษีอากร.
880-08 -- นโยบายการคลัง.
880-09 -- นโยบายเศรษฐกิจ.

HJ191 / .จ465 2556 ล. 4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544