ประชุมจารึกล้านนา. เล่ม 14, ศิลาจารึกในสมัยพระเจ้าติโลกราช / ศิลาจารึกในสมัยพระเจ้าติโลกราช ศรีเลา เกษพรหม, อภิรดี เตชะศิริวรรณ = Corpus of Lan Na inscriptions. Vol. 14, Stone inscriptions in the Reign of King Tilokaraja / Silao Ketphrom, Apriradee Techasiriwan. - พิมพ์ครั้งแรก. - [เชียงใหม่] : คลังข้อมูลจารึกล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 [2009] - 240 หน้า : ภาพประกอบ.

ศิลาจารึกในสมัยพระเจ้าติโลกราช (Stone Inscriptions in the Reign of King Tilokaraja) -- 1. กู่วัดเสาหิน ราว 2023 / Ku Wat Sao Hin c.1480 -- 2. วัดพระพันตน 2023 / Wat Phra Phan Ton 1480 -- 3. วัดต้นผึ้ง 1987 / Wat Ton Phung 1444 (?) -- 4. เชียงของ 1988 / Chiang Khong 1445 -- 5. วัดดอนยาง 2023 / Wat Don Yang 1480 -- 6. ดอยถ้ำพระ 2027 / Doi Tham Phra 1484 -- 7. วัดป่ารวก 2028 / Wat Pa Ruak 1485 -- 8. วัดดงตุ้มหลุ้ม 2005 / Wat Dong Tum Lum 1462 -- 9. บ้านหนองเต่า 2017 / Ban nong Tao 1474 -- 10. โลกติลกสังฆาราม 2017 / Lok Tilok Sangkharam 1474 (?) -- 11. โลกติลกสังฆาราม 2017 / Lok Tilok Sangkharam 1474 (?) (2) -- 12. บ้านสันต้นม่วง 2021 / Ban San Ton Muang 1478 -- 13. วัดป่าเหียง 2026 / Wat Pa Hiang 1483 -- 14. วัดติโลกอาราม / Wat Tilok Aram -- 15. วัดบ้านแล้ง 2012 / Wat Ban Lang 1469 -- 16. วัดพระธาตุลำปางหลวง 2019 / Wat Phra That Lampang Luang 1476 -- 17. โรงเรียนพิริยาลัย 1999 / Piriyalai School 1456.


880-06 -- จารึก -- ไทย (ภาคเหนือ)

CN1221.ก27 / ศ64 2552 ล. 14

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544