อมลณัฐ วงศ์ประเสริฐ.

กระบวนการทำงานของผู้ช่วยตัดต่อฝ่ายออฟไลน์สำหรับภาพยนตร์โฆษณา / อมลณัฐ วงศ์ประเสริฐ. - [ปทุมธานี] : สาขาวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 77 แผ่น : ภาพสีประกอบ.

สารนิพนธ์ วารสารศาสตรบัณฑิต.


880-04 -- ภาพยนตร์ -- การบรรณาธิกร.
880-05 -- ภาพยนตร์โฆษณา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544