ลัดดาวรรณ หลวงอาจ, 2519-

จากสาวโรงงานสู่ตำแหน่งผู้พิพากษา / ผู้แต่ง ลัดดาวรรณ หลวงอาจ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชิ่ง, 2557 [2014] - 215 หน้า : ภาพประกอบ.

9786163489999 6163489993


ลัดดาวรรณ หลวงอาจ, 2519-


880-06 -- ผู้พิพากษา -- ไทย -- ชีวประวัติ.

KPT110.ล63ก3 / 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544