พงศาวดารญวนและเขมรในพงศาวดารรัตนโกสินทร์ / บรรณาธิการ รวี สิริอิสสระนันท์, ชมพร ไชยล้อม. - นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2557 [2014] - 302 หน้า : ภาพประกอบ.

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับญวนและเขมรในรัชกาลที่ 1 -- เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับญวนและเขมรในรัชกาลที่ 2 / สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์. -- เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับญวนและเขมรในรัชกาลที่ 3 -- เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับญวนและเขมรในรัชกาลที่ 4 -- เรื่องตำนานพระญวน / สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์.

9786167146584 6167146586

2014313492


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- กัมพูชา.
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- เวียดนาม.
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์.

DS575.5.ก6 / พ25 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544