ธรรมศาสตรานุกรม 80 ปี / ธรรมศาสตรานุกรม 80 ปี (2477-2557) บรรณาธิการ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ ; ข้อมูลและภาพ ชัยวัฒน์ ไชยจารุวณิช, ณพรรธน์ ตรีผลาวิเศษกุล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 239 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9789744667359 9744667354


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--ประวัติ--ลำดับเหตุการณ์.


880-06 -- ลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์.


880-07 -- ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325- -- ลำดับเหตุการณ์.

LG395.ก238 / ธ565 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544