อรสา เลิศสุโภชวณิชย์.

คู่มือโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย = Clean food good taste / Clean food good taste [ผู้จัดทำ อรสา เลิศสุโภชวณิชย์]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [นนทบุรี] : กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2552 [2009] - 40 หน้า : ภาพสีประกอบ.

โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean food good taste) -- กลวิธีดำเนินงาน -- มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร -- การตรวจสอบความสะอาดของแบคทีเรียโดยใช้ชุดทดสอบ SI-2 -- ระบบรายงาน และการติดต่อประสานงาน.

9745157139 9789745157132


880-05 -- การสุขาภิบาลอาหาร.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544