บุญหงษ์ จงคิด.

ข้าวและเทคโนโลยีการผลิต / บุญหงษ์ จงคิด. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - [9], 184 : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2547.

บทที่ 1 แหล่งกำเนิด วิวัฒนาการ และความสำคัญของข้าว -- บทที่ 2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าว -- บทที่ 3 ดินที่ใช้ในการปลูกข้าว -- บทที่ 4 ลักษณะทางพฤกศาสตร์ การเจริญเติบโต และการพัฒนาของต้นข้าว -- บทที่ 5 การปรับปรุงพันธุ์ข้าว -- บทที่ 6 ศัตรูข้าว -- บทที่ 7 เทคโนโลยีการผลิตข้าว.

9786163140821 6163140826


880-05 -- ข้าว.
880-06 -- ข้าว -- การเพาะปลูก.

SB191.ข6 / บ725 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544