จันตรี สินศุภฤกษ์.

กรณีพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ : ทัศนะทางกฎหมายและการเมือง = The Spratly Islands dispute : legal and political perspectives / The Spratly Islands dispute : legal and political perspectives จันตรี สินศุภฤกษ์ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2556 [2013] - 85 หน้า : ภาพประกอบ. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 127-128 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 127-128. .


880-07 -- เขตอำนาจเหนืออาณาเขต -- ทะเลจีนใต้.


880-06 -- หมู่เกาะสแปรตลีย์ -- สถานภาพระหว่างประเทศ.

KZ3881.ส37 / จ63 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544