คู่มือการเสนอขอรับรองพันธุ์ข้าว / โดย สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2556 [2013] - 11, [21] หน้า : ภาพประกอบ.

การรับรองพันธุ์ -- กฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดหรือระเบียบสำหรับการขอรับรองพันธุ์ -- ขั้นตอนการเตรียมการของผู้ขอรับรองพันธุ์ข้าว -- ข้อมูลที่ต้องการในการเสนอรับรองพันธุ์ -- ข้อเสนอแนะกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรองพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว.


880-03 -- ข้าว -- พันธุ์ -- ไทย.
880-04 -- ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์.

SB191.ข6 / ค745 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544