อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ, ตอน โรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อมและการป้องกัน / โรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อมและการป้องกัน คณะผู้จัดทำ อำพร บุศรังษี ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, [2552] [2009] - 48 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9786161100315 6161100312


880-05 -- มลพิษ -- แง่สุขภาพและอนามัย.
880-06 -- มลพิษ -- แง่สิ่งแวดล้อม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544