ศานติ ภักดีคำ.

เขมรสมัยหลังพระนคร / ศานติ ภักดีคำ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : มติชน, 2556 [2013] - 215 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่. - Thai collection history of Southeast Asia .

ฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม.

บทนำ : เมื่อเขมรทิ้งเมืองพระนครหลวง -- ละแวก : ราชธานีของพระยาละแวก -- อุดงค์ฤาชัย อุดงค์มีชัย หรือบันทายเพชร : ราชธานีในยุคสงครามกลางเมืองเขมร -- จากเมืองจตุมุข สู่ กรุงพนมเปญ : พระบรมราชวังจตุมุขมงคล วัดพระแก้วและวัดสำคัญในกรุงพนมเปญ -- ภาคผนวก เมื่องพระนคร สมัยหลังพระนคร : ศูนย์กลางการจาริกแสวงบุญในกัมพูชา -- ตารางเปรียบเทียบพระนามกษัตริย์กัมพูชา-ไทย.

9789740211471 974021147X


กัมพูชา -- ประวัติศาสตร์.

DS554.5 / .ศ64 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544