คู่มือเตรียมสอบกฎหมายปกครอง / จัดทำโดย ทีมงานพรายกระซิบ. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2557 [2014] - 126 หน้า.

บทที่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง -- บทที่ 2 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง -- บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ -- บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยศาลปกครอง -- บทที่ 5 ตัวอย่างข้อสอบที่น่าสนใจ.

9786163613813 6163613813


880-03 -- กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2720 / .ค763 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544