กฤษฎา โพธิสาขา.

ทีเด็ดก่อนสอบถามตอบจากฎีกาใหม่ ชุดกฎหมายอาญา / กฤษฎา โพธิสาขา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557 [2014] - 156 หน้า.

9786163614261 6163614267


880-05 -- กฎหมายอาญา -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.

KPT3800 / .ก45 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544