เจริญขวัญ แพรกทอง.

ประชาธิปไตยอันขื่นขำ / เจริญขวัญ แพรกทอง บลาฮาสสกี้. - กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2557 [2014] - 351 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162754418 6162754413


880-04 -- ประชาธิปไตย -- ปกิณกะ.

JC423 / .จ746 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544