ท่องตัวบท จำหลักได้-แม่นฎีกา ป.อาญา / The Success Group. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2557] [2014] - 440 หน้า.

9786162601385 6162601382


880-04 -- กฎหมายอาญา -- ไทย.

KPT3800 / .ท58 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544