จันทนา สาขากร.

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน / จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : หจก. ทีพีเอ็น เพรส, 2557 [2014] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 2554.

9786163618696 6163618696


880-05 -- การตรวจสอบภายใน.

--AI 712--Highly correlated--บณ 712--Highly correlated--AI 315--Highly correlated--บณ 315--Highly correlated

HF5668.25 / .จ595 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544