ศรีศักร วัลลิโภดม, 2481-

อาณานิคมทางปัญญาในประชาธิปไตยไทย / ศรีศักร วัลลิโภดม, ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2557 [2014] - 58 หน้า : ภาพประกอบ.


880-05 -- ประชาธิปไตย -- ไทย.


880-04 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ศ465 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544