เหลียวหลัง แลหน้า หลักและปัญหาการดำเนินคดีอาญาของไทย : งานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 18 / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - กรุงเทพฯ : กองทุน, 2556 [2013] - 109 หน้า : ภาพประกอบ.

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.


880-04 -- วิธีพิจารณาความอาญา -- ไทย.

KPT4610 / .ง63 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544