โสภณ รัตนากร, 2474-

วัตถุประสงค์และการบังคับใช้ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาและระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม : บรรยายพิเศษ / โดย โสภณ รัตนากร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม, 2549 [2006] - 14 หน้า : ภาพประกอบ.


880-05 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544