โสภณ รัตนากร, 2474-

บทบาทของศาลฎีกาในบริบทของกฎหมายกับความยุติธรรม : ปาฐกถาพิเศษ / โดย โสภณ รัตนากร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักประธานศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม, 2549 [2006] - 19 หน้า : ภาพประกอบ.

ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการตุลาการในศาลฎีกา วันที่ 8 กันยายน 2549 ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย.


880-05 -- ศาลฎีกา -- ไทย.
880-06 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544