อาทิตยา กูลประดิษฐ์ศิลป์, 2528-

บทบาทของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ในการตรวจสอบความจริงในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / Role of the National Anti-Corruption Commission on fact finding in criminal proceedings for persons holding political positions โดย อาทิตยา กูลประดิษฐ์ศิลป์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014] - 13, 213 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา)


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.


880-04 -- การฟ้องเจ้าพนักงานระดับสูงของรัฐ -- ไทย.
880-05 -- ความผิดทางการเมือง -- การสืบสวน -- ไทย.
880-06 -- นักการเมือง -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544