จรัส สุวรรณมาลา, 2496-

คู่มือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณสำหรับสมาชิกรัฐสภา / จรัส สุวรรณมาลา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551 [2008] - 58 หน้า.

9789744493781 974449378X


880-04 -- วิธีการงบประมาณ -- ไทย.
880-05 -- งบประมาณ -- ไทย.

HJ2162.55 / .จ43 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544