คำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) คำพิพากษาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 / ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ = Request for interpretation of the judgement of 15 June 1962 in the case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia V. Thailand) Judgement of 11 November 2013 / International Court of Justice. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2557 [2014] - 135 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. แปลโดย คณะกรรมการแปลเอกสารในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505.

9786163410184 6163410181


880-04 -- เขาพระวิหาร.
880-05 -- ปราสาทพระวิหาร.
880-06 -- ไทย -- เขตแดน -- กัมพูชา.
880-07 -- ปราสาทพระวิหาร -- คำพิพากษาศาล.

KZ1165 / .ค62 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544