ศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระ, 2406-2462.

พระราชหัตถเลขาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 พระราชทานเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี / คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองวันพระราชสมภพ 150 ปี ร่วมกับ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์. - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2557 [2014] - 127 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ฉลองพระมหากรุณาธฺคุณสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ วันพุธ ที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2557. พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2507 ของ โรงพิมพ์คุรุสภา.

9786169130956 6169130954


ศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระ, 2406-2462.


880-05 -- จดหมายไทย.

PL4209.ศ4452 / ฮ48 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544