ประสาร มฤคพิทักษ์. 2491-

เขียนประชาธิปไตย / ประสาร มฤคพิทักษ์. - กรุงเทพฯ : สารทัศน์, 2537. - 198 หน้า : ภาพประกอบ.


ประชาธิปไตย -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- ปกิณกะ.
ไทย -- ภาวะสังคม -- ปกิณกะ.

JQ1745.ก1 / ป37

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544