ข้าวหอมมะลิไทย : มาตรฐานสินค้าเกษตร : มกษ. 4000-2546 = Thai Hom Mali Rice : Thai Agricultural Standard : TAS 4000-2003 / Thai Hom Mali Rice : Thai Agricultural Standard : TAS 4000-2003 [คณะทำงานร่างมาตรฐานข้าว]. - กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2546 [2003] - 3, 21 หน้า.

9744031948 9789744031945


880-03 -- ข้าว -- มาตรฐาน -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544