อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์.

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; [ผู้ประเมิน อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, สุนันทินี ระย้า]. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014] - 6, 210 หน้า.


กระทรวงยุติธรรม--การจัดการ--การประเมินผล.
กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวง --การจัดการ--การประเมินผล.


880-05 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- การประเมินผล.

KPT1576 / .อ4646 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544