หนังสือวิชาการและรวบรวมกิจกรรม บ.ย.ส. รุ่นที่ 17 / วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัย, [2556] [2013] - 146 หน้า : ภาพสีประกอบ.

หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง.

9786167273594 6167273596


880-03 -- การบริหารงานศาล -- ไทย -- การใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ.
880-04 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.

E-court พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ การชำระหนี้ คดีล้มละลาย คดีเด็กและเยาวชน กฎหมายศุลกากร การบุกรุกอุทยานแห่งชาติ กฎหมายความมั่นคง การส่งผู้ร้ายข้ามแดน งบประมาณ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

KPT1576 / .ห362 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544