คณิต ณ นคร, 2480-

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา : สะท้อนทิศทางพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย / คณิต ณ นคร. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2552 [2009] - 144 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์แก้ไขและเพิ่มเติม 2552 ของ วิญญูชน.

9789742888091 9742888094


คณิต ณ นคร, 2480-


880-04 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.

หลักนิติธรรม พนักงานอัยการ ตำรวจ ศาล

HV9960.ท9 / ป26 2552ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544