บันทึกภาพและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 / อรุณ เวชสุวรรณ รวบรวม. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2549 [2006] - 176 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก 2541.

9749411919 9789749411919


880-04 -- นักศึกษาอุดมศึกษา -- กิจกรรมทางการเมือง -- ไทย.


880-05 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2516-?
880-06 -- ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- เหตุการณ์ 6 ตุลาคม, 2519 -- ภาพ.
880-07 -- ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 9 -- วันมหาวิปโยค, 2516 -- ภาพ.

รัฐธรรมนูญ รัฐประหาร พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544