บทสรุปการศึกษาวิจัยประจำปี 2556 = Research summary report 2013 / Research summary report 2013 สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ; คณะผู้จัดทำ นันทรัศมิ์ เทพดลไชย ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014] - 70 หน้า.

9786167763392 6167763399


880-04 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- สาระสังเขป.
880-05 -- กฎหมาย -- ไทย -- สาระสังเขป.

KPT1572.ก12 / บ35 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544